Väntjänsten

Väntjänsten gör uppvaktningar och stödjer medlemmar som behöver lite extra omtanke.

Vi uppvaktar medlemmar vid bemärkelsedagar och tänker på medlemmar som mår litet extra dåligt.

Julkort skickas till medlemmar över 80 år samt till förtroendevalda.

Väntjänsten består av Kristina Johansson tel 070 5300618 och Marianne Johansson tel 070 4135118

Får du veta att någon behöver lite uppmuntran så kontakta någon av oss.