Studiecirklar

Studier bedrivs i samarbete med ABF. 

För närvarande pågår inga studiecirklar

Samtalsgrupp/cirkel planeras för dig med fibromyalgi eller liknade värkproblem under våren 2021 om intresse finns. Kontakta Kristina Johansson mejl [email protected] eller telefon 070 530 06 18.