Minnesfonden

Har du varit medlem i minst 3 år kan du söka medel ur vår fond.

Fonden lämnar bidrag för t.ex. lägervistelse för ungdom, studieresor samt bidrag för vård på hälsohem eller klimatvård utomlands.

Fonden kan lämna bidrag till medlemmar som på grund av sjukdom drabbas av merkostnader som inte erhålles på annat sätt.

Fonden kan också lämna bidrag till ändamål som främjar verksamhet bland reumatiker.

Gåvor emottages tacksamt, genom insättning på PG 92 63 05-4, märk inbetalningen ”Minnesfonden”

Ladda ner ansökningsblankett (word)