Medlemsblad

Föreningens medlemsblad kallat ”RINFO” ges ut till medlemmar 3-4 ggr/år. 

RINFO skickas ut till medlemmarna som bilaga i förbundets tidning ”Reumatikervärlden”.

I medlemsbladet kan du läsa om vad som är på gång i föreningen samt aktuella nyheter.