Om oss – Jönköping – Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Om oss

Reumatikerföreningen Jönköping finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.

Vi har ca 500 medlemmar som har många aktiviteter tillsammans. Föreningen som är till för dig som bor i Jönköpingsområdet och har en reumatisk sjukdom eller om du vill vara stödmedlem.

Vi är en ideell förening som skall ta tillvara medlemmars intressen lokalt, bedriva information och studieverksamhet samt stimulera till ökad aktivitet bland medlemmarna.

Föreningen bedriver uppsökande och rådgivande kontaktverksamhet för hjälpbehövande reumatiker, samverka med övriga funktionshinderföreningar, kommunalt funktionshinderråd eller motsvarande och kommunala myndigheter för att förbättra reumatikernas situation.

Vi erbjuder friskvårdsaktiviteter som vattengymnastik, styrketräning och handträning.

Föreningen har medlemsträffar, föreläsningar och anordnar resor/utflykter.

Förtroendevalda erbjuds utbildning som motsvarar uppdraget.

Har du frågor om föreningen kontakta ordföranden: Kontakt

Medlemsavgift: 250:-/år, två personers hushåll 350:-/år, hushåll med tre eller fler 400:-/år.
Vart går medlemsavgiften? 98 kr går tillbaka till lokalföreningen, 57 kr går till distriktet och 95:- går till förbundet. Av de 95:- som förbundet får används en del till medlemstidningen. Resten används till arbetet med kunskapsspridning, påverkan och stöd.