Kontakt

Reumatikerföreningens expedition är ej bemannad med kanslist.

Barnarpsgatan 19
(entré Funktionsrätt Jönköping)
553 16 Jönköping
Epost: [email protected]

Kontaktperson

Ordföranden Kristina Johansson

Epost: [email protected]
Telefon: 070 530 06 18

Postgiro: PG 92 63 05-4