Kontakt – Jönköping – Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Kontakt

Reumatikerföreningens expedition är ej bemannad med kanslist.

Barnarpsgatan 19
(entré Funktionsrätt Jönköping)
553 16 Jönköping
Epost: [email protected]
Telefon: 036- 15 28 87 (telefonsvarare)

Postgiro: PG 92 63 05-4 Swish: 123 027 5180

Kontaktperson

Ordföranden Anneli Hörlenius
Epost: [email protected]