Kontakt

Reumatikerföreningens expedition är ej bemannad med kanslist.

Barnarpsgatan 19
(entré Funktionsrätt Jönköping)
553 16 Jönköping
Epost: [email protected]
Telefon: 036- 15 28 87 (telefonsvarare)

Postgiro: PG 92 63 05-4

Kontaktperson

Ordföranden Anneli Hörlenius
Epost: [email protected]